Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
CSIF Inici > Quí sóm
CSI•F, un sindicat modern

La Central Sindical Independent i de Funcionaris, CSI•F, Sindicat més representatiu en el conjunt de les administracions públiques, amb implantació creixent en l`empresa privada i amb presència activa a Europa. CSI•F està present en els fòrums de diàleg social i participa en els òrgans de govern de la Confederació Europea de Sindicats Independents, CESI, i en altres organismes internacionals.

CSI•F ofereix a la societat una opció sindical moderna, alternativa als sindicats tradicionals, que afronta els problemes i demandes dels ciutadans des d`un punt de vista estrictament professional i independent.

Aquesta opció ens dóna la possibilitat de treballar des d`una posició professional i constructiva, apostant sempre, en primer terme, per la negociació, sense descartar les mobilitzacions i altres mesures de pressió sindical que considerem oportunes en cada moment, sempre dins del respecte a la legalitat .

Com a agent actiu de la societat civil, aspirem a oferir una alternativa sindical que respongui a la necessitat de donar un nou impuls a la nostra democràcia, amb més vies de participació i una absoluta transparència en la gestió econòmica. CSI•F es va sumar, des del primer moment, a la necessitat de desenvolupar una Llei de Transparència, avançant-se a la seva entrada en vigor, amb la publicació anual dels nostres comptes en mitjans de comunicació, xarxes socials i les nostres web, avalades per una auditoria externa i, per tant, independent del Sindicat.

CSI•F és des dels seus inicis un sindicat professional, independent, dialogant, negociador, de futur i de serveis. Això ens permet plena llibertat per fer propostes i reivindicacions en tots els fòrums i àmbits de negociació, sense consignes ni dependències polítiques. En resum, CSI•F és l`únic sindicat independent i professional present en els fòrums del diàleg social i en totes les meses generals de negociació de les administracions públiques.


 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris