Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
CSIF Inici > Sector > Generalitat > Barcelona
Revista MARÇ 2014 Autònomic
01-04-2014
ja teniu disponible la revista nº 10 del sector autonòmic de la Generalitat, corresponent al mes de MARÇ a la nostra web WWW.CSIF.CAT https://www.facebook.com/bcnautonomic.csif Csif Barcelona Autonòmic está en Facebook. Únete a Facebook para conectar con Csif Barcelona Autonòmic y otras personas que tal vez conozcas.Participa con nosotros y da tus opiniones. CSI•F, és un sindicat professional i independent, i no esta lligat a cap govern de torn. Per tant, no tenim les mans lligades amb ningú, i això ens dona garanties de imparcialitat en la defensa i negociació dels drets dels treballadors, tant de manera individual com col•lectiva.   CORREUS ELCTRÒNICS: Autonòmic: autonomicbcn@csif.cat Acció Sindical: acciosindical@csif.cat csifautonomic@gmail.com
Sector Generalitat
NO LA PRIVATITZACIÓ DEL SOC
01-04-2014
Considerem inacceptable que el Govern externalitzi 1,9 milions d’euros cap a agències privades de col•locació en lloc de reforçar el SOC. Exigim al Govern de la Generalitat la retirada immediata de l’ordre d’agències de col•locació, per la qual properament es licitaran convenis amb agències privades de col•locació perquè atenguin i busquin feina a aturats, per un valor d’1,9 milions d’euros. Les persones aturades que seran ateses per entitats privades seran les més “ocupables”, el que reforça la nostra sospita que la col•laboració público-privada en la intermediació laboral pot suposar un greuge per a aquelles persones desocupades i amb majors dificultats per a trobar una feina.A Catalunya més de 820.000 persones no tenen feina, el 59,19% de les quals des de fa més d’un any, el que hauria de fer la Generalitat és reforçar el Servei d’Ocupació de Catalunya destinant-hi més recursos, i no regalar els diners a agències de col•locació privades.El 25% de personal del SOC està ocupat per funcionaris interins que tenen retallada la seva jornada i retribucions en un 15%. En lloc de retornar la totalitat de jornada i sou al personal públic que s’encarrega de l’atenció a les persones aturades, la Generalitat prefereix destinar els recursos públics a agències privades de col•locació. Amb aquests 1,9 milions d’euros es podrien contractar una seixantena de tècnics per al servei públic d’ocupació.S’està discutint la llei del SOC i definint quina ha de ser la intermediació pública i privada.Considerem una absoluta deslleialtat que el Govern pretengui aprovar aquesta convocatòria. Rebutgem qualsevol plantejament de privatització d’aquest servei públic.
Sector Generalitat
Nota informativa sobre la continuïtat de la reducció de la jornada del personal interí
01-04-2014
La Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, a la seva disposició addicional cinquena, estableix que es perllonga durant l’exercici del 2014, la mesura de la reducció en un 15% de la jornada -i la corresponent retribució- dels llocs de treball que ocupen personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic dels mateixos col·lectius que ja consten actualment amb la jornada reduïda, de conformitat amb el que establia la disposició transitòria cinquena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, desenvolupada en el punt 4 de l’Acord de Govern de 27 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014. L’actual Llei de pressupostos preveu, tanmateix, que atenent al compliment dels objectius del dèficit públic, aquesta mesura podrà veure’s escurçada en el temps o en el percentatge de la reducció.
Sector Generalitat
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
01-04-2014
La Agencia Estatal de Administración Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes el borrador o los datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desde el 1 de abril de este año a través de su sede electrónica, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia en Internet (www.agenciatributaria.es). Para acceder al borrador o datos fiscales, deberán comunicar su número de identificación fiscal, el importe de la casilla 620 de la declaración del año 2012 y el número de móvil en el que desean recibir por SMS el número de referencia. Como novedad, los contribuyentes además de poder presentar la declaración usando su firma electrónica avanzada, podrán utilizar también un nuevo sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario. Además, la Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá por correo ordinario el borrador o datos fiscales a los contribuyentes que hubieran solicitado expresamente el envío por correo en la declaración del año anterior, siempre que no se hubieran obtenido con anterioridad por cualquiera de los medios telemáticos anteriores. La declaración de la renta del año 2013 se podrá presentar entre el 23 de abril y el 30 de junio de 2014, ambos inclusive, si se presenta por vía electrónica a través de Internet. Si se efectúa por cualquier otro medio se podrá presentar entre el día 5 de mayo y el 30 de junio, ambos inclusive. El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto de Patrimonio será el comprendido entre el 23 de abril y el 30 de junio de 2014, ambos inclusive, sin perjuicio del plazo específicamente establecido para la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3123 http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/Simulador_IRPF_2013.shtml Saludos
Sector Generalitat
Csif Mossos d´Esquadra Barcelona
21-03-2014
El passat dia 19 de març de 2014 es va crear la nova Secció Sindical de Mossos d´Esquadra de Barcelona amb el nostre company "Manel",per més informació contacteu amb la nostre seu,al carrer Nàpols 118,entresol 3a-08013 Barcelona ,Telèfon 934127860/ 934122875,e-mails : csifautonomic@gmail.com i acciosindical@csif.cat
Sector Generalitat

  Primera  7071727374757677787980818283848586  Última  

Novetats
23-07-2018
20-07-2018
16-07-2018
13-07-2018
12-07-2018
11-07-2018
10-07-2018
07-07-2018
06-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
02-07-2018
21-06-2018
20-06-2018
14-06-2018
 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris