Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
CSIF Inici > Departament > Dona
25N Tots contra la violència de gènere
26-11-2016
MANIFEST 25N: CSI.F RECLAMA AL NOU GOVERN REVIFAR LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE MITJANÇANT UN PACTE D´ESTAT I SOCIAL RENOVAT. Suma´t al # compromiso25N, suma´t a la lluita contra la violència de gènere Amb el lema "Posa´t en la seva pell" CSI.F reclama al recent arribat Govern, que revifi el compromís de lluita contra la violència de gènere mitjançant un pacte d´estat i social renovat. Les víctimes no moren, són assassinades, són moltes, massa, tantes que de vegades ens costa treball fins anomenar-les, fins al punt de quedar representades per una xifra, un nombre fred a l´any que mostra la manifestació més cruel i infame de la desigualtat en nostre país. Per això, des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques i amb presència creixent en el sector privat, recorda que les víctimes són més que xifres, són dones amb noms i cognoms, amb història, amb il·lusions, amb somnis que mai podran fer-se realitat, amb ganes de viure. No podem seguir el joc del maltractador fent-les invisibles de nou després d´una nova xifra de víctimes a l’any. Per aquesta raó, perquè tenim el deure moral de anomenar-les, de no oblidar-les i de generar reacció davant aquest terror estès que les priva del dret més absolut que té una persona i que és la seva pròpia vida, hem de reclamar al nouvingut govern, un pacte de estat contra la violència de gènere que torni a situar al centre del debat i les prioritats polítiques la lluita contra aquesta xacra social. L´any passat CSI.F va iniciar una campanya per les xarxes socials # comprometidos25N, en què tots i totes les persones que representen al sindicat es van unir per reforçar aquest compromís. Aquest any, en la nova campanya, volem estendre aquest compromís entre els companys i companyes en el nostre entorn laboral. Aquest any volem que el # compromiso25N sigui únic per a totes les persones que treballen en el sector públic i privat, per promoure una gran coalició front a aquest problema per alimentar el compromís i tancar espais d´impunitat, amb la campanya en xarxes socials. DECÀLEG CSI.F 25N 1. Recordem a les víctimes pel seu nom no per la xifra, NO SÓN XIFRES SÓN VIDES. 2. Empatizar amb les víctimes, POSA´T AL SEU PELL. 3. Estenguem el compromís de CSI.F en el nostre entorn laboral. ALIMENTA EL # COMPROMISO25N. 4.- Reclamem al nou Govern un PACTE D´ESTAT I SOCIAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 5.- Fem una gran coalició, una gran unitat política, sindical i ciutadana, en tots els àmbits: governs, administració, partits, sindicats, organitzacions socials, mitjans de comunicació ... que elevi aquest rebuig social a la categoria màxima, SUMAR LES NOSTRES FORCES. 6. Reclamem que les polítiques d´igualtat i el valor de la dona han de ser una peça fonamental en les PRIORITATS SOCIALS I EDUCATIVES dels diferents governs, INCREMENT DE LA INVERSIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 7.- Exigim que s´incorporin mesures de sensibilització, detecció i protecció a les víctimes en l´àmbit laboral mitjançant el desenvolupament dels Plans d´Igualtat, SENSIBILITZACIÓ I PROTECCIÓ. 8. Realitzem seguiment de les víctimes, que ens permeti avaluar els resultats de les mesures implantades, els seus drets no poden ser invisibles, PÈRDUA DE RETRIBUCIONS, DIFICULTATS PER CONCILIAR, PÈRDUA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL. 9. Reclamem PROTOCOLS DE MOBILITAT per a empleades públiques víctimes de violència de gènere en el sector públic i privat, que en garanteixin la seguretat i la seva adaptació a la vida normal i la reserva d´una quota de les places de l´administració per a ser cobertes per les dones víctimes de violència de gènere i beneficis fiscals. 10. Assignació suficient de recursos humans i materials a les Unitats de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional i resta de cossos policials, tant en els equips d´investigació de delictes de violència de gènere com en aquells dedicats a la protecció i acompanyament de les víctimes. Resulta vital, en aquest sentit, reduir la ràtio de dones protegides per policia, que ara supera les 47 fèmines per agent, segons la mitjana nacional. Revifa el TEU COMPROMÍS. Suma´t al # COMPROMISO25N SUMA´T A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Departament Dona Barcelona
8 de Març Dia Internacional de la Dona
07-03-2016
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2016: "CAP A L´ESPANYA 50-50. DONEM EL PAS PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE" CSIF porta al Govern al Defensor del Poble per perpetuar el paper patriarcal i discriminar les mares en la seva pensió de jubilació, en funció del nombre de fills. CSI.F commemora un any més el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, en un context social i polític marcat per la incertesa davant l´absència d´una majoria estable que permeti conformar govern i un canvi de cicle incert que encara deixa fora de la suposada recuperació econòmica a àmplies capes de la societat espanyola i per descomptat a moltes dones. Amb aquest manifest "CAP A L´ESPANYA 50-50", amb el qual CSI.F se suma a la iniciativa d´ONU Dones "Per un Planeta 50-50 en 2030: Donem el pas per a la igualtat de gènere", CSI.F reclama a totes les formacions polítiques un compromís renovat amb la igualtat de gènere i la lluita contra la violència masclista. La societat espanyola ha enviat un missatge a través de les urnes de negociació, diàleg i canvis en diferents àmbits: la regeneració democràtica, la manera de fer política, les mesures econòmiques i també, des del nostre punt de vista, cap a les polítiques d´igualtat. CSI.F reclama que aquestes polítiques tornin al centre de la vida política. Per això, aquest any, adoptarem una iniciativa, en col·laboració amb l´Associació de Dones Juristes Themis, que té una forta càrrega simbòlica: denunciarem davant del Defensor del Poble la nova prestació per a complementar la pensió de les dones, a partir del segon fill i estem estudiant mesures jurídiques addicionals. Aquesta mesura, suposadament per fomentar la natalitat, perpetua el rol tradicional de cuidadora i mare que ha atorgat la societat patriarcal a la dona, excloent-la com a subjecte actiu de drets. Però és que a més, discrimina la immensa majoria de les treballadores, tant a les que decideixen no tenir fills, com a les que només tenen un. Hem d´analitzar les causes de la baixa natalitat: la maternitat segueix penalitzant les dones en l´àmbit laboral, per això hem de protegir-la i fomentar mesures de conciliació i assumpció de responsabilitats familiars compartides entre dones i homes. Si pretenem facilitar la maternitat i l´assumpció compartida de funcions, cal establir reformes i establir mesures com les que planteja CSI.F i guanya davant els tribunals. Aquesta setmana CSI.F ha guanyat una sentència davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu a una empleada pública que se li reconeix el teletreball en el seu lloc com a mesura per conciliar. També aquest any hem aconseguit una sentència pionera per la qual se li permet a un pare arribar una hora tard a la feina, recuperable, per a poder portar el seu fill a la guarderia. Aquest és el camí. CSI.F, sindicat més representatiu en les administracions públiques i amb presència creixent en el sector privat ha aconseguit en dies passats, que el Govern, encara en funcions, reconegui una nova prestació al conjunt de treballadores amb relació laboral dependents de l´Administració General de l´Estat: el nou permís de gestació (permís retribuït des a setmana 37 d´embaràs i des de la setmana 35 en el cas de part múltiple), un pas cap endavant cap a la igualtat, cap al foment de la conciliació i cap a una societat en igualtat. Aquestes mesures juntament amb altres com: els criteris de conciliació en les bases de les convocatòries dels concursos, la borsa d´hores per a la conciliació, la flexibilitat horària aplicable a la concessió de permisos per deure inexcusable, l´aplicació del teletreball regulat, o la garantia que la mobilitat per a les empleades víctimes de violència de gènere no els suposi minva retributiva, són mostres del compromís que CSI.F té cap a la igualtat i del que fa gala i exerceix davant totes les institucions i amb tots els seus recursos. CSI.F reclama un Pacte d´Estat i Social renovat en la lluita contra la violència de gènere. Tenim el deure de col·laborar amb les institucions per eliminar d´una vegada per totes, l´assetjament sexual, la violència contra les dones en tots els àmbits, també en el laboral, la supressió dels estereotips sexistes i l´eradicació del tràfic i el trànsit de dones. Hem de garantir en primer lloc la seguretat a les víctimes de violència de gènere, però també els seus drets laborals, la protecció de les seves dades, que no es redueixi la seva retribució pel trasllat, la seva carrera professional, el seu dret a la conciliació i la ràpida adaptació a una nova realitat. Per això en aquest especial dia, on encara homes i dones no cobren el mateix per realitzar la mateixa feina, i on encara les dones no exercim el 50% dels llocs de responsabilitat, CSI.F reclama líders d´altura, homes i dones d’estat compromesos amb la igualtat, que dissenyin polítiques a llarg termini i d´alt nivell que aconsegueixin per fi una Espanya 50/50. Secretaria d’Igualtat i Responsabilitat Social CSI·F X LA IGUALTAT
Departament Dona
8 de març
07-03-2015

Departament Dona
8 de març
07-03-2015
CSI•F s´uneix a aquest any de commemoracions, 20 anys de la IV Conferència Mundial de la Dona i de la Declaració de la Plataforma d´Acció de Beijing i 40 des que ONU va començar a celebrar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona , amb la manifestació "LA IGUALTAT TRANSFORMA LA REALITAT". En aquest nou escenari, les dones han avançat amb gran esforç en el desenvolupament professional, i aquest esforç ha de ser recompensat per la resta de la societat, per mitjà de la igualtat d´oportunitats. El biaix de gènere que encara existeix en la interpretació de drets en l´àmbit de les relacions laborals, ha de quedar com una pràctica del passat. Exemples com els que CSI•F ha denunciat per part d´empresaris i Administració que denegaven el dret al permís de lactància als pares si les mares no treballaven, resulten pràctiques vuitcentistes, que no hem de tolerar i hem de dotar de major flexibilitat en el gaudi de els permisos retribuïts. Tots i totes hem de contribuir a consolidar aquesta nova realitat d´equilibri en la nostra societat on cabem tots i totes sempre que remem al mateix ritme i en el mateix sentit. No podem ni hem d´oblidar a aquelles dones que han lluitat, fins i tot perdent les seves pròpies vides, per assolir aquesta nova realitat. Com en un procés de "retorn al futur" un retorn sol per prendre impuls, un recordar però amb la confiança d´arribar a un escenari nou. Que l´esperit de Beijing de la IV Conferència Mundial de les Dones, de la qual enguany es compleixen els 20 anys, sigui una realitat que ens faci més justos / es i més iguals. En aquesta nova realitat, amb un horitzó electoral pròxim, no dubtem s´aconsegueixi que definitivament el projecte eternament demorat de l´ampliació del permís de paternitat de 4 setmanes, l´impuls necessari per a l´elaboració d´un protocol de mobilitat de les víctimes de violència de gènere a l´Administració recollit en el Pla Estratègic d´Igualtat d´Oportunitats 2014-2016 del Govern, o propostes de CSI•F que veiem necessàries i justes com el reconeixement com a família nombrosa de les dones víctimes de violència de gènere amb menors a càrrec, així com una quota de places destinades a les dones víctimes de violència de gènere en totes les Ofertes d´Ocupació Pública, entre d´altres. CSI•F segueix convençuda que avançar en igualtat, transforma i enforteix la societat.
Departament Dona
Cartel y manifiesto del 25 de noviembre sobre el Dia contra la Violencia de Genero
21-11-2014
La Passivitat davant el maltractament ens fa còmplices Prou! MANIFEST DE CSI•F. 25N DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE CSI•F es va fer ressò durant aquest any, de l´Estudi de percepció social de la violència de gènere el 2013, que revela que un de cada tres espanyols, tolera algun tipus de maltractament com amenaces, desvalorització o control de la parella. Aquestes xifres no poden deixar-nos indiferents, com diu Miguel Lorente "no es pot ser neutral davant la violència masclista", i CSI•F encara diu més, "la passivitat en el maltractament ens fa còmplices". Darrere d´un comentari masclista, d´un gest, d´una simple paraula es pot emmascarar un presumpte agressor. Qui justifica un acte d´aquest tipus, que no creu en la veracitat de les denúncies, s´està estenent una ombra de dubte, que és el camp de cultiu idoni per a legitimar l´actuació del maltractador. Aquests petits gestos masclistes encoberts que no agredeixen directament però que causen més mal que la pròpia agressió, són els comportaments que s´han de combatre en la seva arrel, perquè el virus no es propagui. I és que aquest any fatídic, ens situa en xifres superiors a agost del 2011, amb ¿? Dones mortes en el que va d´any, dues d´elles empleades públiques, de les que tan sols ¿? havien presentat denúncia. CSI•F condemna la violència masclista, dóna suport a la víctima i reclama davant de la societat una postura activa de tolerància 0. Demanem a les administracions i al Govern actuacions fermes i efectives que eliminin d´una vegada aquest mal, que mata al món més dones que el càncer, la malària, els accidents de trànsit i les guerres juntes. No hem d´oblidar que cada 15 segons en algun lloc del món una dona és agredida i que el 70% de les dones pateixen en el transcurs de la seva vida violència física o sexual. Tot i que no som partidaris dels experiments i les proves d´assajos en una cosa tan greu, la veritat és que l´experiment social realitzat a Suècia en dies passats, revelava que només una de les 53 persones víctimes de la càmera oculta reaccionava davant la violència de gènere , i que igual que el que també es va realitzar sobre l´assetjament sexual a una dona que passejava al carrer, ens obliga a reflexionar i actuar perquè NINGÚ QUEDI INDIFERENT DAVANT UNA AGRESSIÓ A UNA dONA. La societat civil, els agents socials, el Govern, tots / es tenim l´obligació de fer un front comú per eradicar la violència de gènere, mantenir vigilants i davant una mínima senyal, intervenir. La prevenció salva vides i és l´eina més eficaç per evitar que una vida més es destrueixi. CSI•F no només demana aquesta intervenció obligada, sinó més recursos i mitjans, ja que encara vam haver de denunciar situacions com la dramàtica situació, que viuen els jutjats mixtos de violència sobre la dona de la Comunitat de Madrid, o el Centre de la Dona de Ciudad Real, que després de la incompetència institucional, va ser tancat després de 28 anys, i reobert després de moltes pressions i denúncies. Des de CSI•F demanem al Govern que no segueixi escatimant en despeses a l´hora de protegir les dones de la violència, com ve succeint des de fa gairebé 4 anys, amb el descens de 6,6 milions d´euros del pressupost destinat a la prevenció de la violència de gènere. Hem passat de 30,3 mill. en 2011-23,7 mill. el 2014, i amb un escàs increment previst per a l´any que ve de 1,5 milions. més, que no arriba encara aquest límit de 30,3 mill. de l´any 2011. CSI • F ha negociat durant aquest any amb l´Administració el II Pla d´Igualtat de l´Administració General de l´Estat, hem defensat la nostra proposta del protocol únic d´actuació per a les dones empleades públiques víctimes de violència de gènere que garanteixi la seva protecció integral, la seva mobilitat interadministrativa sense minva retributiva, el seguiment de la seva carrera professional i la seva promoció. CSI • F segueix treballant en la nostra històrica demanda, el reconeixement com a família nombrosa de les dones víctimes de violència de gènere amb menors a càrrec, modificant la Llei de Famílies Nombroses. . Gairebé el 65 per 100 de les dones víctimes de violència de gènere tenen fills menors i, d´aquest percentatge, un preocupant 54,7% assegura que els seus fills han patit maltractament. (Referència del Consell de Ministres 25 d´abril de 2014). CSI•F està treballant per oferir una sortida laboral digna a aquestes dones, amb mesures com la reserva d´una quota de places no inferior al 2% de les ofertes d´ocupació pública de l´administració, i que en les borses d´ocupació, que es consideri la situació de víctima de violència de gènere baremable. En aquest Dia Internacional contra la Violència de Gènere, CSI•F no hem de limitar-nos a condemnar les morts, fem un pas més, no siguem testimonis silenciosos, no acceptem la indiferència com a aliada, posa´t en el lloc d´ella i ajuda-la. La seva protecció ens fa més lliures a tota la societat.
Departament Dona Barcelona

  Primera  12  Última  

Novetats
11-10-2019
20-09-2019
30-08-2019
16-07-2019
12-07-2019
11-07-2019
19-06-2019
13-06-2019
06-06-2019
28-05-2019
15-05-2019
07-05-2019
19-03-2019
08-03-2019
07-03-2019
 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris