Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
CSIF Inici > Departament > Assessoria jurídica
Oferta de assessoria jurídica
03-02-2017
JOSEP PENYA ABOGADO, OFRECE A LOS AFILIADOS DESDE UN 20% DE DESCUENTO EN TODOS SUS SERVICIOS.
Departament Assessoria jurídica Girona
Consorci de la Zona Franca: Un altre jutjat ens dona la raó amb la paga extra
24-10-2014
El Jutjat de lo Social número 17, condemna a l´empresa Consorci de La Zona Franca a paga la part proporcional de la paga extra de 2012
Departament Assessoria jurídica
Ajuntament de Cabrils: Una altra sentència guanyada dels 44 dies de la paga extra de 2012
17-10-2014
El Jutjat Contenciòs Administratiu número 3 de Barcelona, en sentència ferma reconeix el dret d´un funcionari, i per extensió dret de tots els funcionaris a cobrar els 44 dies de la paga extra que haviem devengat i es varen descomptar
Departament Assessoria jurídica
Procediment per al retorn de la taxa de l’euro per recepta
17-10-2014
El 6 de maig de 2014 el Ple del Tribunal Constitucional (TC) va declarar inconstitucional la taxa del pagament de l’euro per recepta que la Generalitat va implantar el 23 de juny de 2012 i que estava suspesa des del 15 de gener de 2013. El CatSalut ha habilitat el procediment per tal que els ciutadans puguin sol•licitar la devolució de el import que van abonar a les farmàcies en concepte d´aquesta taxa, quan van adquirir un medicament o producte sanitari mitjançant una recepta mèdica del CatSalut, durant el període de la seva vigència (entre el 23 de juny de 2012 i el 15 de gener de 2013). Com podeu tramitar el retorn de l’import de la taxa? Les sol•licituds s’han de presentar, mitjançant el formulari establert. No cal especificar-hi el import a retornar, ni adjuntar-hi cap comprovant, ja que a través dels sistemes d’informació el CatSalut ja disposa de les dades i de la informació necessària. Atès que la devolució del import es farà per transferència bancària és necessari que ens faciliteu les vostres dades bancàries i que aneu a la vostra entitat bancària amb el formulari per tal d’obtenir-ne la conformació. Per tenir dret al retorn de la taxa es comprovarà que estigueu al corrent de les obligacions tributàries i que no tingueu cap deute amb l´Administració de la Generalitat de Catalunya. On heu de presentar la sol•licitud? Les sol•licituds de devolució de la taxa s’han de presentar preferentment al vostre centre d’atenció primària (CAP) o a la unitat d’atenció al client de la regió sanitària corresponent, sens perjudici del que disposa l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Terminis Aquest tràmit es pot sol•licitar en qualsevol moment. Documentació No és necessari adjuntar cap comprovant del pagament de la taxa, atès que el CatSalut ja disposa de les dades i la informació necessària per conèixer quin import us ha de retornar. En el cas que una persona actuï com a representant legal d’una altra (en cas de menors, incapacitats o de defunció de la persona sol•licitant), ca presentar la documentació que acrediti la representació legal, segons correspongui: • En el cas de menors: còpia del llibre de família, còpia de la sentència o resolució judicial o conveni que acrediti la potestat parental, en cas de separació divorci. • En cas d’incapacitats: còpia de la sentència d’incapacitació. • En cas de defunció de la persona a qui es van prescriure les receptes: còpia del document acreditatiu de la successió del dret. Requisits Per tenir dret al retorn de la taxa es comprovarà que el sol•licitant estigui al corrent de les obligacions tributàries i que no té cap deute amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Taxes No hi ha taxes associades a aquest tràmit PAS 1. Sol•licitar S’ha de sol•licitar Presencialment mitjançant el lliurament del formulari adjunt • Sol•licitud de retorn de la taxa de l´euro per recepta Es pot presentar a diversos llocs: • Centres d´Atenció Primària . • Unitats d´Atenció al Ciutadà del CatSalut . Organisme responsable • Departament de Salut • Servei Català de la Salut (CatSalut) PAS 2. Rebre resposta de l´Administració La devolució per transferència bancària de l’import abonat en concepte de la taxa de l’euro per recepta.
Departament Assessoria jurídica
Canvis a l´EBEP
18-09-2014
Us comuniquem que al BOE del 17 de Setembre, s´ha publicat la Llei 15/2014 de 16 de Setembre de RACIONALITZACIO DEL SECTOR PUBLIC. Aquesta Llei modifica els permisos recollits en la Llei de l´Estatut Basic de l´Empleat Public, quedant redactat: Els funcionaris publics tindran els seguents permisos ...:      - Per assumptes propis 5 dies       Es a dir, per a aquest any 2014 inclusivament disposem de 5 dies d´assumptes propis (1 més dels que ja teníem). Aquesta Llei correspon a la Legislacio Basica, pel que es d´obligat compliment per a totes les administracions autonomiques.
Departament Assessoria jurídica

  Primera  12  Última  

Novetats
11-10-2019
20-09-2019
30-08-2019
16-07-2019
12-07-2019
11-07-2019
19-06-2019
13-06-2019
06-06-2019
28-05-2019
15-05-2019
07-05-2019
19-03-2019
08-03-2019
07-03-2019
 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris