Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
CSIF Inici > Girona
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES HAURÀ D’INDEMNITZAR A UNA FUNCIONÀRIA MUNICIPAL
09-06-2017
Condemnen a l’Ajuntament de Figueres a abonar en concepte d’indemnització per danys i perjudicis derivats de l’incompliment de la normativa preventiva la quantitat de 25.000 euros a una treballadora de la Guàrdia Urbana de Figueres, a qui ha representat l’advocat del CSIF Jordi Colomer i Constanseu. Tal i com consta en el cos de la sentència ha existit un evident incompliment de les normes mínimes de prevenció de riscos laborals, no havent-se adoptat mesures preventives tot i l’existència d’un conflicte laboral en el si de la guàrdia urbana enquistat al llarg del temps, i aquesta manca d’actuació ha afectat a la salut de la treballadora, a la qual se li va reconèixer la baixa com a contingència professional. Que aquesta situació ja es va denunciar per part del Csif a inspecció de treball en el mes de setembre de l’any 2014, i la investigació d’aquesta inspecció va concloure l’existència d’un greu incompliment en matèria de prevenció de riscos laborals, que així mateix, un informe de factors psicosocials emès per l’empresa Aspy identificava entre molts factors desfavorables en el si de la guàrdia urbana, el risc de conflictes interpersonals, arribant a nivells de violència psicològica, situació aquesta unida a l’incompliment de molts altres factors, que en el cas de l’agent afectada, li va comportar una afectació a la seva salut. Consta acreditat que l’Ajuntament de Figueres no ha actuat amb la diligència deguda, l’avaluació de riscos psicosocials va arribar tard i les mesures preventives no es implantar en caràcter d’urgència com requeria la situació, de tal forma, que un conflicte que requeria una solució va perdurar en el temps i es va anar agreujant, causant greus perjudicis a la salut de la treballadora, la qual mai va rebre de l’Ajuntament una resposta per a resoldre el conflicte, tot i les reiterades peticions que, tant ella com el sindicat Csif, van fer al respecte. Que la treballadora demandant no és la única treballadora de la guàrdia urbana afectada per aquesta situació, estudiant-se per part del sindicat, les actuacions legals pertinents pels altres treballadors afectats per aquesta situació. Que el sindicat Csif presentarà escrit a l’Ajuntament exigint un canvi de direcció en matèria preventiva que garanteixi el tracte que es mereix el personal municipal.
Sector Local
Caos sin arreglo por las colas del DNI
09-06-2017
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/06/08/59392e2be2704e9b518b457a.html El aumento de horas de atención de las oficinas no soluciona una crisis originada por la falta de funcionarios Renovarse el DNI o el pasaporte por estas fechas vuelve a ser una misión imposible. Tal y como ya viene sucediendo en los últimos años -desde 2008 las colas ante las comisarías suelen ser habituales en verano-, la tormenta perfecta originada por la acusada falta de funcionarios en la provincia y el repunte estival de solicitudes de renovación, provoca una vez más que obtener un nuevo carné de identidad o preparar el pasaporte para un viaje programado esté al alcance de muy pocos elegidos. Ayer mismo, el PSC reclamó al Gobierno en el Congreso de los Diputados más efectivos para tramitar el DNI en la provincia de Barcelona. «El Gobierno del Estado ha de prestar un mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. No podemos permitir que tengan que dormir al raso para poder renovarse el DNI o hacer trámites básicos», expuso la diputada socialista Meritxell Batet, En Girona, por otro lado, tal es la situación según aseguran desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Girona, que de las ocho oficinas de expedición que la Policía Nacional tiene en la provincia, sólo en una, en la de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), se puede conseguir cita previa a partir del 19 de julio. En el resto de comisarías, como en la de Figueres, será necesario esperar hasta el 31 de julio mientras que en las de Camprodon y Girona ya no se concede cita previa hasta el 1 de agosto, y en la de Lloret, hasta el 9 de agosto. Por no mencionar las de Portbou, La Jonquera y Puigcerdà que ya no dan cita sino que reparten 50 números diarios entre los solicitantes hasta que se acaban», explica el presidente del CSIF Girona, Rafael Sánchez. Una situación que para el secretario general de la comisaría provincial Girona tiene su origen en el hecho «de que este año caducan más de 600.00 carnés de identidad en toda España por la transición al DNI electrónico y hay más demanda. Eso, sumado al volumen de personas que se desplazan hasta Girona porque en las oficinas de Barcelona ya no dan citas, y a la carencia de auxiliares administrativos y administrativos en la provincia, es lo que provoca que no consigamos rebajar los tiempos de espera de mes y medio». Sin embargo, continua el secretario general, «hemos puesto agentes a expedir carnés y hemos pasado a abrir más horas respecto al año anterior. También atendemos los casos de urgencia cuando se trata de un viaje u otra circunstancia justificada. «No soluciona la grave falta de personal que hay en la provincia de Girona provocada por la ausencia de convocatorias y por los traslados de funcionarios que ante el coste de vida en la provincia, solicitan un destino económicamente más atractivo haciendo la situación insostenible», señala Sánchez.
Sector Central
8 MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2017
05-03-2017
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2017: «Les dones en un món laboral en transformació» CSIF presenta la campanya “PASSA’M LA MOTXILLA” CSI.F commemora el Dia Internacional de la Dona amb aquest manifest en el qual ens vam sumar a la iniciativa d´ONU Dones"«Les dones en un món laboral en transformació: cap a un planeta 50-50 en 2030»". En aquest any en el qual per fi hem aconseguit que el permís de paternitat sigui de quatre setmanes, però que ha eliminat l´ampliació quan sobrevenen altres circumstàncies, com són el nombre de fills (famílies nombroses) o la discapacitat, reclamem a totes les formacions polítiques un compromís renovat amb la igualtat de gènere i el foment de la corresponsabilitat per aconseguir la conciliació en l´àmbit laboral. CSI.F presenta la campanya "Passa´m la motxilla", perquè s´exerceixi la paternitat responsable, perquè homes i dones reparteixin les seves responsabilitats a parts iguals i no penalitzi les carreres professionals i les carreres de cotització de les dones. CSI.F aixeca la seva veu per reclamar la justícia social que en aquest país passa perquè la dona pugui ser protagonista de la seva pròpia vida i sigui lliure per decidir quIn camí vol seguir. A Espanya avui això es penalitza, una dona encara no és lliure perquè li costa la vida. El món laboral és un dels espais on més cal incidir perquè es respecti la igualtat, és la clau que permet l´exercici d´aquesta llibertat, que ofereix a les dones una economia pròpia, una visibilitat pública, un desenvolupament professional, una integració total per a les víctimes de violència de gènere i l´establiment de xarxes amb altres dones. Per això en l´àmbit laboral és on CSI.F lluita per aquest exercici real, que no formal, de la igualtat d´oportunitats. Mesures com les guanyades en els tribunals per CSI.F de flexibilitat horària, posen en evidència que existeixen dificultats per exercir la conciliació i que les empreses i Administracions han d´aplicar la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions de manera transversal. Des de CSI.F, com a sindicat més representatiu a les administracions públiques i amb presència creixent al sector privat, defensem aquesta igualtat a les taules de negociació específiques que ja existeixen en el sector públic i privat, i animem a les Administracions i empreses que encara no disposen d´aquests espais de negociació, l què les constitueixin per establir el full de ruta en igualtat que són, ni més ni menys, que els Planes d´Igualtat perquè estableixin mesures operatives i consensuades que siguin executades i avaluades. CSI.F abandera i defensa la corresponsabilitat com a peça clau per a l´avanç personal, social, laboral i familiar de la dona, i per això, - Volem i apostem perquè la igualtat en l´àmbit laboral estigui professionalitzada. Reclamem una estructura amb una suficient dotació en recursos, per poder dur a terme el desenvolupament de les polítiques d´igualtat. - Reclamem més formació i sensibilització en igualtat en tots els nivells de les estructures de les organitzacions perquè s´interioritzin de debò els comportaments i actuacions igualitàries. - No volem que resideixi en les organitzacions l´assetjament sexual i per raó de sexe, o que es normalitzin comportaments sexistes i no es denunciïn; volem que es combatin i per això reclamem Protocols d´actuació contra aquest assetjament. - Volem que la situació d´embaràs estigui realment protegida i que s´estableixin mesurades perquè no existeixi cap pèrdua d´oportunitat per a les dones. - Volem que les dones que recorren a les tècniques de reproducció assistides, disposin de protecció davant els riscos en l´àmbit laboral. - Seguim reclamant en matèria de conciliació criteris homogenis de conciliació a les bases de les convocatòries dels concursos, borses d´hores per a la conciliació, la flexibilitat horària aplicable a la concessió de permisos per deure inexcusable i l´aplicació del teletreball regulat. - RECLAMEM UN PLA INTEGRAL DE MOBILITAT PER A LES EMPLEADES PÚBLIQUES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, en el marc dels treballs de la recentment constituïda Subcomissió parlamentària del Pacte d´Estat contra la violència de gènere, per al conjunt de totes les Administracions Públiques, que garanteixi el dret al trasllat forçós urgent, per salvaguardar la vida de la víctima, en qualsevol de les Administracions, en la localitat que triïn, amb garantia de confidencialitat i amb garantia dels seus drets laborals, sense pèrdua retributiva, de protecció de dades, respectant la carrera professional i facilitant la conciliació. - Reclamem mà ferma davant la bretxa salarial, i l´aplicació del principi de presència equilibrada que permeti a les dones exercir llocs de responsabilitat. - Sol·licitem una modificació de les persones beneficiàries del complement de maternitat que produeixi igualtat i no discriminació. Per això en aquest especial dia, on encara homes i dones no cobren el mateix per realitzar el mateix treball, i on encara les dones no exercim el 50% dels llocs de responsabilitat, CSI.F reclama líders d´altura, homes i dones d´Estat compromesos amb la igualtat que dissenyin polítiques a llarg termini i d´alt nivell que aconsegueixin per fi una Espanya 50/50. CSI•F X LA IGUALTAT També ens pots seguir en Twitter: @IgualdadCSIF
Sector Local
SOLICITUD DE CAMBIO DE CONTINGENCIA DE ENFERMEDAD COMÚN A ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL
05-03-2017

Sector Central
Oferta de assessoria jurídica
03-02-2017
JOSEP PENYA ABOGADO, OFRECE A LOS AFILIADOS DESDE UN 20% DE DESCUENTO EN TODOS SUS SERVICIOS.
Departament Assessoria jurídica

  Primera  12345678  Última  

Novetats
11-10-2019
20-09-2019
30-08-2019
16-07-2019
12-07-2019
11-07-2019
19-06-2019
13-06-2019
06-06-2019
28-05-2019
15-05-2019
07-05-2019
19-03-2019
08-03-2019
07-03-2019
 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris