Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
CSIF Inici > Barcelona
ATUREM ELS PRESSUPOSTOS ANTISOCIALS
26-02-2014
Els governs de l’estat i de la Generalitat al servei i obediència de la Troika aprovaran pròximament els pressupostos més antisocials des que va començar la crisi al 2008. Des que va començar aquest llarg túnel d’austericidi permanent les lluites han estat moltes i molt diverses. Tot i així no s’hi han traduït en millores o victòries, ans al contrari, l’ofensiva dels poders financers amb la submissió dels governs de l’Estat i de Catalunya van aplicant retallades cada vegada més agressives contra les classes populars. En els pròxims mesos estem a punt d’assistir a l’aprovació d ‘uns pressupostos que lluny d’alleugerir les carregues i retallades sobre les classes populars no fan més que aprofundir els atacs contra la ciutadania a tot l’estat i a Catalunya. Els governs del PP i de CiU tenen previst, un darrere l’altre, implementar una clatellada més, en forma de retallades a les pensions, a més de les retallades a educació, sanitat, i l’aprovació de la llei de reforma de l’administració local que no farà més que deixar els ajuntaments sense molts dels serveis que fins ara donaven a les poblacions del territori, amb un increment de persones que passaran a engreixar les xifres de l’atur. Ens trobem amb un escenari on la falta de transparència, els casos de corrupció i un aclaparador descrèdit social, posen en entredit la legitimitat d’aprovar unes mides de tal calat antisocial com els que s’ens presenten. Això tant es val pel cas de l’estat espanyol com del govern de la Generalitat. Per tant la desobediència i la lluita han d’expressar la voluntat de confluir al carrer, la unitat d’acció de tota la ciutadania per fer entendre que la voluntat popular no és la d’obligat compliment del pagament del deute en forma de retallades constants. Si a costa del deute ens sotmetran a una política d’austericidi constant, diem no al pagament del deute. El dret a decidir també ens vincula, com a persones i organitzacions, als que avui s’han quedat sense casa, als que s’han quedat a l’atur i ja no cobren cap prestació, a aquells sectors com el de la sanitat i l’educacióque veuen dilapidades totes les estructures del pacte social des de la transcició, que salten pels aires dia a dia, dret a dret. També amb els pensionistes que vindran a ser el següent esglaó del desmantellament dels drets conquerits amb anys i anys de lluita. Per tot això és ara, en aquest moment, i més que mai, que hem de reactivar la lluita al carrer i enfrontar una nova remobilització al carrer. Des de cada sector, des de cada lluita; amb la diversitat i la pluralitat de moviments, organitzacions, assemblees i sindicats que ens ajuntem totes juntes per dir que no acceptem aquests pressupostos antisocials. .
Sector Generalitat
REUNIO PLATAFORMA SINDICAL UNITARIA DE SERVEIS PÚBLICS
26-02-2014
ASISTENTS : CCOO, UGT. IAC , CSIF,SAC , SATSE, USAE, ASPEC, ICSC, ANPE , USOC. Tots els sindicats estem d’acord en: - Les dificultats que ens podem posar els pressupostos de la Generalitat per les retallades en els serveis públics i per les retallades dels drets laborals i socials dels treballadors i les treballadores que depenen directa o indirecta d’aquests pressupostos . -La necessitat d’enfortir la unitat sindical i expressar-ho a traves de la Plataforma Sindical Unitària i que aquesta, previ els acords, s’expressi amb una sola veu. -Elaborar un document unitari que expliqui la nostra situació i fer extractes per la divulgació entre els treballadors i treballadores , a les plataforma en defensa dels serveis públics i la seva qualitat. -Fer una proposta amb l’alternativa de la PSU a les línies generals dels pressupostos per tal d’evitar les retallades . -Dissenyar un calendari de mobilitzacions que articuli les reivindicacions laborals del diferents sectors i col•lectius i la defensa dels serveis públics i socials de qualitat. Això s’expressaria en mobilitzacions com a treballadors i treballadores i amb mobilitzacions de caire social unitari amb les diferents plataformes de defensa dels serveis públics i socials. -Reunir-nos amb els diferents grups parlamentaris per manifestar-les-hi les nostres propostes i demanar-les –hi que no aprovin pressupostos amb retallades amb els serveis públic i socials. -Dirigir-nos les diferents plataformes unitàries que defensen els serveis públics i socials en els diferents sectors per definir marcs d’actuació i mobilitzacions unitaris.
Sector Generalitat
CSI•F: RETALLADES AL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
26-02-2014
CSI•F, Central Sindical Independent i Funcionaris, Sindicat majoritari dins les Administracions Públiques davant les darreres comunicacions pels mitjans informatius i el portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre les retallades que està estudiant fer el Govern de la Generalitat de Catalunya per estalviar, de nou, els 4.000 milions d’euros de desviació pressupostària del propi Govern i carregar-ho de nou als treballadors públics en forma d’acomiadaments d’interins, rebaixa de sou o no pagament de la paga extra pel 2013 MANIFESTA: 1. Que la ineficàcia i ineptitud del Govern alhora de la gestió dels recursos econòmics públics que disposa la societat catalana per gaudir d’uns serveis públics de qualitat, eficients, competitius i suficients resta de nou palesa amb aquestes iniciatives de retallades de personal i de sous del seu personal que minvaran i repercutiran directament en la societat catalana. 2. Que la ràtio població-funcionari és una de les més baixes d’Europa. Europa a la qual el Senyor President de la Generalitat ens vols portar amb aquestes circumstàncies, ser la que pitjors serveis públics ostenta. 3. Que el fet no pagar la paga extraordinària pel 2013 als treballadors públics de la Generalitat de Catalunya, suposa un estalvi de 350 milions d’euros, fet que suposaria que encara hauria d’estalviar 3.650 milions en més retallades públiques o socials. 4. Que el Govern té altres mecanismes d’ingressos i en cas de fallir, pot anar a demanar els diners al fons de garantia interterritorial. 5. Que els treballadors públics de la Generalitat de Catalunya, no som responsables de la incompetència que té el Govern de la Generalitat per tal d’exigir i aconseguir els diners pactats amb el Govern de Madrid que li manca per cobrar. 6. Que els treballadors públics de la Generalitat, tampoc som responsables de la nefasta i negativa gestió que realitza el Govern sobre els luxes institucionals, despeses de representació, etc... que a ses senyories tan els hi agraden. Per tant, aquest Sindicat de Treballadors Públics, COMUNICA ALS TREBALLDORS PÚBLICS I A LA SOCIETAT CATALANA EN GENERAL QUE: Cas que el Govern de la Generalitat realitzi efectivament el que les informacions sobre acomiadaments d’interins, baixada de sous o impagament de les pagues extres que no vingui recolzat per una Norma de caire general per a tots els treballadors públics del Estat, i que de l’actuació de la Generalitat, ho faci en col•lectius dels quals no tingui les competències exclusives, denunciarà al Fiscal Anticorrupció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qualsevol apropiació dels diners dels treballadors públics que el Govern realitzi i provingui de les comptes de l’Estat. Comunicarà també al Fiscal Anticorrupció qualsevol cessament i/o posterior cobriment per un altre interinatge, de llocs subjectes a funcionaris de carrera tal i com ha realitzat en la darrera legislatura sent una de les 3 Comunitats Autònomes on ha pujat el nombre de funcionaris tot i no convocar processos selectius d’oposicions, cobriment de jubilacions, llargues infermetats, etc... sospitant que el Govern cessa a interins existents i torna a col•locar altra gent imaginem en situació de nou atur més adient no sabem si al partit o al cor dels nostres polítics. Mirant les ofertes al ATRI de places vacants veureu qui les ocupa. Utilitzarem tots els mecanismes legals d’acció sindical, radical i contundent contra aquestes mesures cas de produir-se, com UNA VAGA GENERAL AL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA INDEFINIDA. Tanmateix, oferim a la resta de Sindicats de Catalunya amb representacions als diferents Sectors de la Funció Pública catalana : Sanitat, Educació, Justícia, Seguretat, etc.. una ACCIÓ SINDICAL CONJUNTA I UNITÀRIA FINS LES DARRERES CONSEQÜÈNCIES per tal que aquestes mesures no arribin a produir-se mai.
Sector Generalitat
Manifest de la Plataforma Sindical dels Treballadors Públics de Catalunya (17 de desembre)
26-02-2014
L’ombra de la crisi ha pansit els avenços aconseguits, després d’anys de lluita, en matèria del dret d’accés als serveis públics. El deute generat per l’especulació i per la preeminència del guany privat sobre el bé públic, sembla justificar tot tipus d’abús i d’extorsió. Les persones han deixat de ser l’eix central i prioritari de les polítiques públiques, convertides en ostatges dels interessos financers. El pagament del deute, moltes vegades a bancs rescatats amb diners públics, té prioritat sobre l’atenció sanitària, sobre la educació pública, sobre els serveis socials o sobre el dret a la justícia. Els drets de les persones queden condicionats a l’existència d’escorrialles bancàries. El sentit últim de les polítiques públiques ha deixat de ser el de la creació de les condicions necessàries perquè tothom tingui cobertes les seves necessitats bàsiques i pugui exercir plenament els seus drets. Es retallen les condicions de vida dels treballadors per poder continuar fent créixer els comptes bancaris dels especuladors que ens han portat a aquesta situació. Les organitzacions sindicals que subscrivim aquest document creiem compartir amb la majoria dels ciutadans de Catalunya, la necessitat d’un canvi de rumb que torni a situar a les persones com eix de les polítiques públiques. I es això el que esperem d’aquesta nova legislatura que avui comença, un impuls decidit a favor dels drets ciutadans, de defensa dels treballadors com a motor del necessari creixement econòmic, la defensa, en definitiva, de les persones com a centre i únic objectiu de l’activitat pública. I aquest es el motiu per el que estem aquí, per que defensem que no es pot donar un servei públic digne sense el respecte a la dignitat de qui ho presta! I també per refermar la nostra absoluta oposició al desmantellament del Servei Públic, als acomiadaments i a les retallades indiscriminades de drets. I venim avui a reclamar un compromís ferm i decidit per la negociació i el diàleg, en defensa d’un servei públic de tots i per a tothom, i a mostrar la nostra preocupació per recents afirmacions del Govern en funcions que semblen presagiar la continuïtat en las nefastes polítiques que ens ha portat on estem ara.
Sector Generalitat
Artur Mas i Gavarró ; President de la Generalitat de Catalunya
25-02-2014
Molt Honorable Senyor, Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya hem perdut, durant els darrers temps, més d’un 30% del poder adquisitiu de les nostres retribucions. Des de l’any 2010 la Generalitat ha reduït la seva plantilla en més de 10.000 llocs de treball. Paral·lelament el personal eventual s’ha incrementat en un 250%. La Generalitat és l’única Administració de Catalunya que torna a aplicar una nova retallada salarial per a l’any 2014, que respon a una decisió de política econòmica, reflectida en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i en el “Pla d’Ajust” aprovat pel vostre Govern. Els sindicats amb representació a la Funció Pública de la Generalitat, volem denunciar aquesta política que, retallant els drets dels seus treballador@s, malmet les estructures de l’estat del Benestar i empobreix el territori. Per que creiem que l’acord és possible i necessari, volem fer-vos arribar les peticions que hem fet als representants del Govern a la Mesa General de negociació: És necessari garantir el manteniment del nivell d’ocupació. Cal garantir el cobrament de les retribucions íntegres corresponents a l’any 2014 (les 14 pagues). És de justícia i absolutament necessari garantir la restitució del 100% de la jornada i les retribucions del personal interí a partir de l’1 de Gener de 2014. Atès tot l’exposat anteriorment, proposem establir un calendari de reunions, per negociar la recuperació d’aquests i de la resta dels drets socials i laborals i del poder adquisitiu arrabassat durant els darrers anys.
Sector Generalitat

  Primera  161162163164165166167168169170171172173174  Última  

Novetats
16-07-2019
12-07-2019
11-07-2019
19-06-2019
13-06-2019
06-06-2019
28-05-2019
15-05-2019
07-05-2019
19-03-2019
08-03-2019
07-03-2019
04-03-2019
28-02-2019
24-02-2019
 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris