Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
Artur Mas i Gavarró ; President de la Generalitat de Catalunya
25-02-2014
Molt Honorable Senyor, Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya hem perdut, durant els darrers temps, més d’un 30% del poder adquisitiu de les nostres retribucions. Des de l’any 2010 la Generalitat ha reduït la seva plantilla en més de 10.000 llocs de treball. Paral·lelament el personal eventual s’ha incrementat en un 250%. La Generalitat és l’única Administració de Catalunya que torna a aplicar una nova retallada salarial per a l’any 2014, que respon a una decisió de política econòmica, reflectida en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i en el “Pla d’Ajust” aprovat pel vostre Govern. Els sindicats amb representació a la Funció Pública de la Generalitat, volem denunciar aquesta política que, retallant els drets dels seus treballador@s, malmet les estructures de l’estat del Benestar i empobreix el territori. Per que creiem que l’acord és possible i necessari, volem fer-vos arribar les peticions que hem fet als representants del Govern a la Mesa General de negociació: És necessari garantir el manteniment del nivell d’ocupació. Cal garantir el cobrament de les retribucions íntegres corresponents a l’any 2014 (les 14 pagues). És de justícia i absolutament necessari garantir la restitució del 100% de la jornada i les retribucions del personal interí a partir de l’1 de Gener de 2014. Atès tot l’exposat anteriorment, proposem establir un calendari de reunions, per negociar la recuperació d’aquests i de la resta dels drets socials i laborals i del poder adquisitiu arrabassat durant els darrers anys.
Sector Generalitat Barcelona
ENS TORNEN A FICAR LA MA A LA BUTXACA
25-02-2014
El govern de la Generalitat de Catalunya aplica una política laboral als treballadors i treballadores de la de la Funció Pública que ha comportat la precarització de les condicions de treball ,la reducció d’un 30% del poder adquisitiu dels salaris i la pèrdua de mes de 10.000 llocs de treball . De nou enguany volen retallar-nos l’equivalent a una paga , mes o menys el 7% del nostre salari anual, seguir la disminució de plantilles i mantenir la reducció addicional del 15% de jornada i salari al personal interí. Mentre retalla als treballadors incrementa els càrrecs de confiança , cerca formules per pujar salaris a alts càrrecs i pretén col·locar els càrrecs directius de les empreses publiques que vol eliminar , a diferents departaments sense respectar cap normativa d’accés a la Funció Pública. Es la única administració de Catalunya que va mantenir la retallada a 2013 i es la única que la vol mantenir a 2014. Els sindicats de la dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya volem denunciar que any rere any el govern ,amb el suport dels grups parlamentaris que li hi donen la majoria, utilitza els empleats públics com a boc expiatori per equilibrar els pressupostos i renuncia a prendre mesures de tipus fiscal i de reordenament del deute. Però sembla que en aquesta ocasió a mes de retallar el govern vol tapar les seves incapacitats, o desprestigiar-nos davant l’opinió pública , amb declaracions com que ens mantindrà el poder adquisitiu o que cobraren la paga si el govern central li paga o no l’impost sobre dipòsits bancaris. Davant tot això els sindicats amb representació a Funció Pública reivindiquem al govern: -Manteniment de les plantilles -Pagament de les retribucions integres de 2014 -Restitució del 100% de jornada i retribucions al personal interí -Negociació per a la recuperació de les condicions de treball perdudes en els darrers anys
Sector Generalitat Barcelona
UdG: Èxit dels companys a les eleccions a PDI
25-02-2014
En les eleccions del PDI Funcionari de la Universitat de Girona, els resultats han estat CCOO: 6 Delegats CSI·F: 5 Delegats UGT: 2 Delegats Felicitem als companys per la seva tasca i els bons resultats obtinguts
Sector Universitats Girona
PROPOSTES DE CSIF PER ALS TREBALLADORS PÚBLICS DE LA GENERALITAT
25-02-2014
1. Eliminació de les subvencions als sindicats (estalvi de 5 milions) com a mínim mentre es mantinguin les retallades als treballadors públics. 2. Eliminació dels “alliberaments institucionals” (estalvi de 7 milions), concedits com a moneda de canvi per pactes immorals amb l’administració i els quals retallen els drets dels treballadors. 3. Recuperació del 100% de la jornada i sou dels interins de la Generalitat sotmesos a una reducció del 15%. 4. Oposicions als Cossos Generals i Especials de la Generalitat per donar cobertura a les necessitats de personal de tota la Funció Pública. 5. Devolució en mensualitats de l’espoli que ha suposat la pèrdua de les pagues extraordinàries als funcionaris de la Generalitat, gràcies a la complicitat dels sindicats majoritaris a l’administració catalana. 6. Legislació del Parlament per tal d’establir garanties al procés de jubilació dels treballadors públics i establiment d’una normativa de la Generalitat respecte d’una segona activitat per als Cossos Especials. 7. Devolució dels dies d’assumptes personals, compensació de festius, antiguitat i per acumulació de triennis que va eliminar el Govern en connivència amb els sindicats majoritaris de la Generalitat. 8. Augment salarial als treballadors públics de la Generalitat d’un 5% anual (2014-15) en compensació de la pèrdua de retribucions ocasionades per la suspensió del Fons d’Acció Social i del Complement de Productivitat. 9. Eliminació del Fons de Pensió i devolució dels imports acumulats a “La Caixa”, per mitjà de VidaCaixa,S.A d’Assegurances i Reassegurances com a entitat gestora, als treballadors titulars (uns 1000 € per cada treballador públic). Actualment només serveix per mantenir, segons l’acord pres a la Mesa general de negociació en l’àmbit de l’Administració la Generalitat, en sessió de data 21/4/2006, 10 llicències sindicals, i es distribueixen segons la composició de la Comissió de Control del Pla (5 per CCOO, 4 per UGT i 1 per IAC-Catac).
Sector Generalitat Barcelona
CSIF CRITICA LA GESTIÓ DE LA UNITAT DE PRESOS PERILLOSOS AL CP PONENT
25-02-2014
A continuació us adjuntem un retall de premsa del diari lleidatà "EL SEGRE" sobre les greus conseqüències que poden tenir els "capricis" de la Subdirecció de Tractament del CP Ponent sobre la vida dels interns i la seguretat dels propis treballadors penitenciaris.
Sector Presons Lleida

  Primera  291292293294295296297298299300301302303304305  Última  

Novetats
19-06-2019
13-06-2019
06-06-2019
28-05-2019
15-05-2019
07-05-2019
19-03-2019
08-03-2019
07-03-2019
04-03-2019
28-02-2019
24-02-2019
20-02-2019
18-02-2019
17-02-2019
 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris