Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
PROCÉS SELECTIU DE DOS FUNCIONARIS INTERINS SENSE PLAÇA DE VIGILANTS MUNICIPALS " AJUNTAMENT DE RODA DE TER"
20-03-2014
Bases reguladores del proces selectiu de dos funcionaris interins sense plaça de vigilants municipals a temps parcial i amb caràcter temporal mitjaçant concurs-oposició lliure, a l’empara de l’article 10 de L’Estatut Bàsic de L’Empleat Públic, a L’Ajuntament de Roda de Ter.
Sector Local Barcelona
Treballador públic
19-03-2014
Sector Generalitat Barcelona
PUNTS DE CONCENTRACIÓ
19-03-2014
Cartell informatiu,X una Catalunya social !!!!
Sector Generalitat Barcelona
6 D’ABRIL, 12 hores Plaça Urquinaona (BCN)
19-03-2014
El 6 d’abril els treballadors i les treballadores del sector públic, els i les usuàries dels diferents serveis públics i socials, el món del treball i la ciutadania en general, convocats per sindicats i plataformes socials i ciutadanes, omplirem els carrers de Catalunya per defensar els nostres drets i per rebutjar les polítiques de retallades i les privatitzacions.
Sector Generalitat Barcelona
Recollida de signatures
19-03-2014
Senyors Diputats i Senyores Diputades del Parlament de Catalunya, En els darrers anys, els governs de la Generalitat i de l´Estat, han dut a terme una retallada dràstica dels Serveis Públics i de les condicions de treball dels empleats i empleades pú-blics . Aquestes polítiques, imposades fins ara des dels Governs de Catalunya i central, han incrementat les llistes d’espera per l’atenció mèdica, han limitat l’accés al dret a la justícia, han fet disparar les taxes per estudiar, o han reduït les beques fins l’extrem de no garantir la correcta alimentació dels infants més desafavorits, entre d’altres. Igualment han comportat, entre altres, la destrucció de més de 10.000 llocs de treball, la pèrdua de més d’un 30% de poder adquisitiu, l’increment de la jornada laboral de determinats col•lectius i la reducció d’un 15% addicional de jornada i salari del personal interí. Per tot això demanem als Grups amb representació al Par-lament de Catalunya que acordin instar el Govern a prendre les mesures, de caire social i laboral, necessàries per garan-tir: - Uns serveis públics de qualitat, amb les ràtios de professionals suficients per atendre de manera digna tota la població de Catalunya. - El benestar de la ciutadania - La recuperació de l’ocupació pública - La percepció integra de la totalitat de les retribucions 2014 - La restitució al 100% de jornada i retribució al per-sonal interí - L’equiparació dels dies de permisos i jornada del personal de l’ICS a la del conjunt de treballadors i treballadores de la Generalitat.
Sector Generalitat Barcelona

  Primera  282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302  Última  

Novetats
16-07-2019
12-07-2019
11-07-2019
19-06-2019
13-06-2019
06-06-2019
28-05-2019
15-05-2019
07-05-2019
19-03-2019
08-03-2019
07-03-2019
04-03-2019
28-02-2019
24-02-2019
 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris