Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
Nota informativa sobre la continuïtat de la reducció de la jornada del personal interí
01-04-2014
La Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, a la seva disposició addicional cinquena, estableix que es perllonga durant l’exercici del 2014, la mesura de la reducció en un 15% de la jornada -i la corresponent retribució- dels llocs de treball que ocupen personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic dels mateixos col·lectius que ja consten actualment amb la jornada reduïda, de conformitat amb el que establia la disposició transitòria cinquena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, desenvolupada en el punt 4 de l’Acord de Govern de 27 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014. L’actual Llei de pressupostos preveu, tanmateix, que atenent al compliment dels objectius del dèficit públic, aquesta mesura podrà veure’s escurçada en el temps o en el percentatge de la reducció.
Sector Generalitat Barcelona
Declaració IRPF
01-04-2014
Us adjuntem una nota, prou clara, feta pels nostres companys de l’AGE/AEAT. Tornem a recordar-vos que és el moment d’afegir les quotes sindicals, desgravables íntegrament (sobre l’esborrany podreu comprobar quina part us retornen d’aquestes quotes, un cop heu introduit l’import)
Departament Assessoria jurídica
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
01-04-2014
La Agencia Estatal de Administración Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes el borrador o los datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desde el 1 de abril de este año a través de su sede electrónica, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia en Internet (www.agenciatributaria.es). Para acceder al borrador o datos fiscales, deberán comunicar su número de identificación fiscal, el importe de la casilla 620 de la declaración del año 2012 y el número de móvil en el que desean recibir por SMS el número de referencia. Como novedad, los contribuyentes además de poder presentar la declaración usando su firma electrónica avanzada, podrán utilizar también un nuevo sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario. Además, la Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá por correo ordinario el borrador o datos fiscales a los contribuyentes que hubieran solicitado expresamente el envío por correo en la declaración del año anterior, siempre que no se hubieran obtenido con anterioridad por cualquiera de los medios telemáticos anteriores. La declaración de la renta del año 2013 se podrá presentar entre el 23 de abril y el 30 de junio de 2014, ambos inclusive, si se presenta por vía electrónica a través de Internet. Si se efectúa por cualquier otro medio se podrá presentar entre el día 5 de mayo y el 30 de junio, ambos inclusive. El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto de Patrimonio será el comprendido entre el 23 de abril y el 30 de junio de 2014, ambos inclusive, sin perjuicio del plazo específicamente establecido para la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3123 http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/Simulador_IRPF_2013.shtml Saludos
Sector Generalitat Barcelona
ELECCIONS SINDICALES A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
01-04-2014
Us adjuntem els resultat de les eleccions del 27 de març a la UPC
Sector Universitats Barcelona
ELS TREBALLADORS DE LA CAFETERIA DEL CP JOVES SÓN ACOMIADATS PER CONTRACTAR PRESOS
31-03-2014
Avui 8 famílies no tindran per menjar. SERHS, que tenia la concessió de la cafeteria del centre penitenciari de JOVES, ha fet fora als 8 treballadors perquè la nova empresa els havia de subrogar. Però la nova concessionària és CIRE i la seva “filosofia” és contractar delinqüents. US ADJUNTEM L’ESCRIT DE LA NOSTRA SECCIÓ DEL CP JOVES on es denuncia que tot ha estat una gran mentida perquè aquests treballadors ni han estat subrogats ni han rebut finiquito ni els papers de l’atur.
Sector Presons Barcelona

  Primera  279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299  Última  

Novetats
20-09-2019
30-08-2019
16-07-2019
12-07-2019
11-07-2019
19-06-2019
13-06-2019
06-06-2019
28-05-2019
15-05-2019
07-05-2019
19-03-2019
08-03-2019
07-03-2019
04-03-2019
 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris